Välkommen till Trygga HVB Hem!
Precis som vårt namn antyder, erbjuder vi trygga hvbhems placeringar för ensamkommande flyktingbarn.

Trygghet

Målet med vistelsen är att ge ungdomen en stabil plattform med redskap att hantera praktiska, sociala och psykologiska färdigheter utifrån individuellt uppsatta mål enligt en genomförandeplan.

Våra ledord är TRYGGHET – SJÄLVUTVECKLING - INTEGRATION
Kontakta oss redan idag!
Klicka här

ARBETSSÄTT

MEDARBETARE

I verksamheten ingår de professioner som är ledande inom socialt arbete. I arbetsteamet finns i huvudsak personal med bred erfarenhet av aktuell problematik och målgrupp.

Många av våra medarbetare har själva varit med om liknande resor som dessa barn står inför. Detta är något som vi värdesätter högt och samtidigt förvaltar på bästa tänkbara sätt.

Vi anser att våra medarbetare är perfekta exempel samt förebilder för dessa ungdomar, då de själva kan relatera till aktuell problematik och målgrupp.

Då många av våra medarbetare ursprungligen kommer från olika länder besitter vår personalstyrka enorma språkkunskaper.

Hos oss finner ni medarbetare som, förutom Svenska, även talar Arabiska, Persiska, Afghanska (Pashtu och Dari) men även Turkiska, Azari med flera.

Kontakta oss redan idag!
Klicka här
Trygga HVB Hem 2016