Välkommen till Trygga HVB Hem!
Vår verksamhet riktar sig till målgruppen ungdomar med begynnande psykosociala problem, där risk för kriminalitet, missbruk och självskadebeteende föreligger. Målgrupper är 14–19 år. Våra hvb-hem tar emot placeringar både utifrån SoL och LVU.

Trygghet

Målet med vistelsen är att alltid att ge ungdomen en stabil plattform med redskap att hantera praktiska, sociala och psykologiska färdigheter utifrån individuellt uppsatta mål enligt en vårdplan. Vår filosofi och bemötande är medmänsklighet, värme och respekt skapar trygghet hos oss på Trygga HVB Hem. Vår värdegrund grundar sig på vår tro på varje individs egen förmåga. Varje människa är unik och har olika behov och önskemål. I vårt arbete med ungdomar så ser vi dem som individer med egna behov och rättigheter. I vårt arbete har vi ungdomens bästa i fokus.

Trygga Hvb-Hem har ett lågt affektivt bemötande och ett salutogent perspektiv med hög grad av struktur och förutsägbarhet varvat med
avkoppling, kreativitet och en aktiv fritid.

Våra ledord är TRYGGHET – SJÄLVUTVECKLING - INTEGRATION
Kontakta oss redan idag!
Klicka här

ARBETSSÄTT

MEDARBETARE

I verksamheten ingår de professioner som är ledande inom socialt arbete. I arbetsteamet finns i huvudsak personal med bred erfarenhet av aktuell problematik och målgrupp. Många av våra medarbetare har själva varit med om liknande resor som dessa barn står inför. Detta är något som vi värdesätter högt och samtidigt förvaltar på bästa tänkbara sätt. Vi anser att våra medarbetare är perfekta exempel samt förebilder för dessa ungdomar, då de själva kan relatera till aktuell problematik och målgrupp. Då många av våra medarbetare ursprungligen kommer från olika länder besitter vår personalstyrka enorma språkkunskaper. Hos oss finner ni medarbetare som, förutom Svenska, även talar Arabiska, Persiska, Afghanska (Pashtu och Dari) men även Turkiska, Azari med flera. Kontakta oss!

Kontakta oss redan idag!
Klicka här
Trygga HVB Hem 2016