Trygga Hvb-Hem

Välkommen till Trygga Hvb-Hem!

Vår verksamhet riktar sig till målgruppen ungdomar med begynnande psykosociala problem, där risk för kriminalitet, missbruk och självskadebeteende föreligger. Målgrupper är 15–19 år. Våra hvb-hem tar emot placeringar både utifrån SoL och LVU.

Målet med vistelsen är att alltid att ge ungdomen en stabil plattform med redskap att hantera praktiska, sociala och psykologiska färdigheter utifrån individuellt uppsatta mål enligt en genomförandeplan. Vår filosofi och bemötande är medmänsklighet, värme och respekt skapar trygghet hos oss på Trygga HVB Hem. Vår värdegrund grundar sig på vår tro på varje individs egen förmåga. Varje människa är unik och har olika behov och önskemål. I vårt arbete med ungdomar så ser vi dem som individer med egna behov och rättigheter. I vårt arbete har vi ungdomens bästa i fokus.

Trygga Hvb-Hem har ett lågt affektivt bemötande och ett salutogent perspektiv med hög grad av struktur och förutsägbarhet varvat med avkoppling, kreativitet och en aktiv fritid.

Våra ledord är TRYGGHET – SJÄLVUTVECKLING – INKLUDERING

ARBETSSÄTT

• METODER
Grunden för behandlingen är KBT (kognitiv beteende terapi). Behandlingsarbetet baserar sig på en beteendeanalys där terapeuten samlar in relevant information om problemets utveckling och utlösande faktorer. Tydliga och konkreta behandlingsmål upprättas och behandlingen utvärderas kontinuerligt. Behandlingen är individuellt anpassad efter varje klients problematik och målsättning och bedrivs såväl individuellt, i grupp och som ett naturligt inslag i vardagen.

• INSKRIVNINGSPROCESS

För att vi ska kunna erbjuda ett snabbt och effektivt mottagande krävs endast ett placeringsbeslut från kommun. Därefter sköts resterande av kompetenta medarbetare på Trygga Hvb-Hem. Vi använder oss utav rutiner och riktlinjer i enlighet med Socialtjänstförordningen.

• AKTIVITETER
Vi utgår ifrån att ett hälsofrämjande förhållningssätt hör till vardagen och är därför något som vi högt värderar samt dagligen implementerar.
Rutinens syfte är att verksamheten ska erbjuda samt motivera fritidssysselsättning som svarar mot den enskilde ungdomens behov och egna intressen.

• COACHING / MENTORSKAP

För att främja en hållbar inkludering i samhället ser vi till att varje ungdom får en mentor. Mentors uppgift är att vara en stöttepelare och en vuxen förebild för ungdomen.

• INDIVIDUELL UTVECKLING
Vi arbetar salutogent. Det innebär att vi uppmärksammar ungdomarnas resurser samt de faktorer som bidrar till hälsa. Vi utgår även ifrån att boendet är en viktig plats för lärande, såväl praktiskt med planering, städning, matlagning och tvätt som med konfliktlösning, stresshantering och relationsskapande.

MEDARBETARE


I verksamheten ingår de professioner som är ledande inom socialt arbete. I arbetsteamet finns i huvudsak personal med bred erfarenhet av aktuell problematik och målgrupp.

Många av våra medarbetare har själva varit med om liknande resor som dessa barn står inför. Detta är något som vi värdesätter högt och samtidigt förvaltar på bästa tänkbara sätt.

Vi anser att våra medarbetare är perfekta exempel samt förebilder för dessa ungdomar, då de själva kan relatera till aktuell problematik och målgrupp.

Då många av våra medarbetare ursprungligen kommer från olika länder besitter vår personalstyrka enorma språkkunskaper.

Hos oss finner ni medarbetare som, förutom Svenska, även talar Arabiska, Persiska, Afghanska (Pashtu och Dari) men även Turkiska, Azari med flera.

Kontakta oss!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *